ELIXR Citronella Natural essential oil eeterlik õli 10ml

9,50 

ELIXR Citronella Natural essential oil eeterlik õli 10ml I Cymbopogon winterianus
Looduslikult puhas eeterlik õli lõhnalambis ja aroomiteraapias kasutamiseks

  • 100% puhas looduslik toode: ei sisalda lisandeid, maitseaineid ega värvaineid
  • Päritolu: Indoneesia
  • Tootmine: lehtede aurudestilleerimine
  • Vegan, õiglane, loomkatseteta
  • Villitud Saksamaal
  • Säästlikus merevaiguvärvi klaaspudelis

Kasutamine: tilgutage paar tilka aroomilampi või aroomikivile.

9,50 

Kirjeldus

ELIXR Citronella Natural essential oil eeterlik õli 10ml koostis: 100% looduslik eeterlik tsitronellaõli (Cymbopogon winterianus).

Hind: 89,50€/ 100 ml

HOIATUS! Ohtlik allaneelamisel. Allaneelamisel ja hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Põhjustab tõsiseid silmakahjustusi. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoiduda silma, nahale ja riietele sattumise eest. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
ALLANEELAMISE KORRAL: Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
Nahale sattumisel: pesta rohke veega
Silma sattumisel: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Võimalusel eemaldage kontaktläätsed. Jätkake loputamist. MITTE kutsuda esile oksendamist.
Hoia pudel suletuna.

Lisainfo

Bränd
Suurus