Amenver OÜ müügitingimused

Müügitingimuste kehtivus ja ulatus
1.1. Käesolevad Müügitingimused kehtivad Amenver OÜ veebipoe klientide (edaspidi Ostja) ja Amenver OÜ (edaspidi Amenver) vahel kauba (edaspidi Toode/Tooted) ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Amenveri veebipoest Toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3. Amenver jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades ning nimetatud muudatusi kajastatakse Amenveri veebilehel www.olenterve.ee .
1.4. Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab Ostja, et ta on Müügitingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.
2. Valuuta ja hinnad
2.1. Amenver OÜ veebipoes olenterve.ee arveldatakse eurodes.
2.2 Kõik hinnad Amenver OÜ veebipoes on esitatud eruodes ning sisaldavad käibemaksu 20%.
2.3. Kuvatud soodusprotsendid on ümardatud täisarvuni.
3. Tellimuste vormistamine
3.1. Amenveri veebileheküljelt on võimalik osta neid Tooteid, millel on nupp “Lisa ostukorvi”. Sobiva Toote tellimiseks peab need lisama ostukorvi.
3.2. Toote hind ja saadavus võivad jooksvalt ja etteteatamata muutuda.
3.2.1. Toodete saadavust on võimalik kontrollida vastava Toote lehekülje märkele “Laos”.
3.2.2. Toodete hind on välja toodud Toote leheküljel ning soodushinna puhul kajastub seal nii soodus- kui tavahind.
3.3. Ostjal on võimalik ostukorvi sisu vaadata vajutades veebilehekülje päises asuvale ikoonile “Ostukorv”.
3.3.1. Ostukorvis olevat Toodete kogust saab muuta, kirjutades koguse lahtrisse soovitud Toodete arvu.
3.3.2. Tooteid saab ostukorvist eemaldada vajutades samal real asuvale “ristile”.
3.4. Enne tellimuse vormistamist tuleb valida sobiv tarneviis.
3.4.1. Amenver pakub kohaletoimetamiseks pakiautomaaditeenust, mida vahendavad logistikapartnerid Itella Smartpost ning Omniva, samuti on võimalik kaupa tellida kohapeale aadressile Paadi tee 3-212, Viimsi, 74001 järele tulles.
3.5. Tellimuse kinnitamiseks vajutage nuppu “Esita tellimus”.
3.5.1. Seejärel vormistatakse ettemaksuarve, mida on võimalik tasuta nii Maksekeskuse kaudu, kui Swedbanki ja LHV panga pangalinkide abil. Võimalik on tasuda ka pangaülekandega sobivast pangast või kasutades kontorist väljastamise ja kohapeal tasumise võimalust, kohapeal saab tasuda nii sularahas kui pangakaardiga. Amenver OÜ on ostja isikuandmete vastutav töötleja, Amenver OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le, Swedbank AS-le ning LHV AS-le, vastavalt ostja valitud makseviisile ja vahendajale.
3.5.2. Tellimuse kinnitus ehk ettemaksuarve saadetakse Ostja e-posti aadressile.
3.6. Tooted postitatakse Amenveri poolt peale arve tasumise kajastumist Amenveri pangakontol.
4. Müügilepingu jõustumine
4.1. Ostja seob ennast tellimuse ja selle eest tasumisega pärast vajutamist nupule “Esita tellimus”.
4.2. Müügileping loetakse sõlmituks arvates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva ettemaksu laekumist Amenver OÜ arvelduskontole.
5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine
5.1. Pärast müügilepingu jõustumist (Ostjapoolset ettemaksuarve tasumist) komplekteerib Amenver OÜ tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks Amenveri logistikapartneritele. Amenver OÜ tarnib tellimusi Eesti riigi piires. Logistikapartneriteks on Smartpost Itella OÜ ning Omniva (AS Eesti Post), kes vahendavad Amenver OÜ-le pakiautomaadi teenust.
5.2. Tellimused, mis on esitatud ja mille eest ettemaks on laekunud Amenveri arvelduskontole tööpäevadel enne kella 15.00, toimetatakse logistikapartnerile samal tööpäeval.
5.2.1. Juhul, kui mingil põhjusel saadetis viibib, lepib Amenveri klienditugi Ostjaga kokku sobiva tarneaja.
5.3. Viivitusteta kohaletoimetamiseks peab Ostja hoolega üle kontrollima kohaletoimetamiseks sisestatud andmed.
5.4. Ostja võib Toote lepingu tingimustele mittevastavuse korral:
5.4.1. keelduda oma tellimusest või võlgnetava kohustuse täitmisest;
5.4.2. nõuda kahju hüvitamist, hinnaalandust;
5.4.3. Näiteks transpordi käigus vigastada saanud Tooted, kuid mitte tootepakendid, asendatakse Ostjale.
5.4.4. Juhul, kui Toote asendamine peaks osutuma võimatuks, hüvitatakse Ostjale kauba maksumus.
5.5. Amenver ei vastuta Toodete kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui Tooted on logistikapartneritele üle antud õigeaegselt, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Amenver ei saanud mõjutada või ette näha.
Taganemisõigus
6.1. Amenveri veebipoest ostetud Toodetele kehtib alates kauba kättesaamisest 14-päevane tagastamisõigus. Juhul kui e-poest tellitud Toode Ostjale ei sobi, võib ta selle põhjendusi esitamata tagastada.
6.1.1. Taganemistähtaeg lõppeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Ostja või Ostja nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud Tooted füüsiliselt enda valdusesse.
6.2. Taganemisõigus puudub juhul, kui Ostjale on tarnitud suletud pakendis Tooted, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning mis on pärast kohaletoimetamist avatud (kosmeetikatooted jms).
6.2.1. Lisaks ei kehti 14-päevane taganemisõigus Toodetele, kui:
6.2.1.1. Toode on valmistatud arvestades konkreetse Ostja isiklikke vajadusi;
6.2.1.2. Toode on valmistatud Ostja esitatud tingimuste kohaselt;
6.2.1.3. Toode on segatud või ühendatud mingi teise toote või kaubaga, nii, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;
6.2.1.4. Toodet on kasutatud majandus-ja kutsetegevuse eesmärgil.
6.3. Kauba tagastamisel tagastab Amenver Ostjale tagastatava Toote maksumuse viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Amenver saab teada Ostja otsusest Toode tagastada.
6.3.1. Kauba tagastab Ostja transpordi eest ise tasudes.
6.4. Ostja peab Toote Amenverile tagastama viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil ta teatas Amenveri Toote tagastamise soovist. Toote saab tagastada:
6.4.1. Amenver OÜ kontorisse Paadi tee 3-212, Viimsi 74001. Kontakttelefon +372 60 999 10.
6.4.2 Viimsis asuvasse Itella Smartpost või Omniva pakiautomaati.
6.5. Tähtajast on kinni peetud, kui Ostja tagastab Toote enne 14-päevase tähtaja lõppu.
6.6. Amenveril on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Amenver on tagastatava Toote tagasi saanud või Ostja on esitanud Amenverile tõendid, et ta on Toote tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
6.7. Kui Ostja soovib vältida Toote väärtuse vähenemise hüvitamist, siis tuleb Toodet kasutada ja proovida nii, nagu seda on võimalik teha tavakaupluses, ning Toode tuleb tagastada originaalpakendis ja esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid ning Amenveri poolt lisatud kingitusi). Kui Ostja kasutab Toodet rohkem, kui on vaja teha Toote olemuses ja toimimises veendumiseks, või ei tagasta Toodet originaalpakendis ja esialgses komplektsuses, siis vastutab Ostja Toote väärtuse vähenemise eest.
6.7.1. Tagastamisele kuuluva Toote halvenemise korral vastutab Ostja Toote kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on Toodet kasutanud muul viisil, kui on vaja selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda Toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, võib Ostja seda käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu tal lubatakse tavapäraselt seda teha poes.
6.8. Toote väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid on Amenveril õigus Ostjale esitada hiljemalt ühe kuu jooksul arvates Toote tagastamisest.
6.9. Kui Ostja on tagastatavat Toodet kasutanud või proovinud muul moel, kui seda oleks lubatud tavapäraselt teha poes või ta on kasutanud Toodet rohkem, kui on vaja teha selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, siis vastutab Ostja Toote väärtuse vähenemise eest ning Amenveril on õigus see summa tagastamisele kuuluvast ostuhinnast maha arvata. Juhul, kui Ostja ei ole nõus Amenveri poolt näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus selle kindlaks tegemiseks pöörduda sõltumatu eksperdi poole. Sõltumatu eksperdi kulud tasub pool, kelle seisukoht ei osutunud põhjendatuks. Kui sellise poole välja selgitamine osutub võimatuks, siis jagatakse ekspertiisiga seotud kulud Ostja ja Amenveri vahel pooleks.
6.10. Kui selgub, et Ostja ei ole saanud tellitud Toodet, Toode ei vasta e-poes olevale kirjeldusele või Tootel ilmneb viga, siis ei pea Ostja tegema taganemisavaldust 14 päeva jooksul, vaid võib kasutada seadusest tulenevat pretensiooni esitamise õigust.
Ostetud Toote kasutamine majandus- või kutsetegevuse eesmärgil (k.a juriidiline isik)
7.1. Juhul, kui ostetud Toodet on kasutanud majandus- või kutsetegevuse eesmärgil või on olnud ostjaks juriidiline isik, siis tavaline pretensioonide esitamise kord ei kehti. Nimetatud juhtumite korral on reeglina pretensioonide esitamise aeg 6 kuud või rohkem, kui tootja on nii lubanud. Selle perioodi jooksul tootjapoolsete defektide ilmnemisel Toode asendatakse või remonditakse.
7.2. Toodet ei asendata kui:
7.2.1. Toode on valmistatud arvestades konkreetseid Ostja isiklikke vajadusi;
7.2.2. Toode on valmistatud Ostja esitatud tingimuste kohaselt;
7.2.3. Toode ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning mis on pärast kohaletoimetamist avatud (kosmeetikatooted jms);
7.2.4. Toode on segatud või ühendatud mingi teise toote või kaubaga nii, et neid ei saa enam teineteisest eraldada.
Vastutus ja pretensioonide esitamise kord
8.1. Amenver ja Ostja vastutavad teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tehtud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. Amenver vastutab Ostjale müüdud Toote lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates Toote üleandmisest Ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest Ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Amenveri kohustus.
8.3. Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava Toote puhul esitada Amenverile pretensioone kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates Toote puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab Ostja kasutusele võtma mõistlikud abinõud Toote säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega Toodet, kui Toote kasutamine halvendab veelgi Toote seisukorda.
8.4. Ostjal on võimalik Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele, sh nõuda Toote parandamist või asendamist. Juhul, kui Toote parandamine või asendamine ei ole võimalik, ebaõnnestub või põhjustab Ostjale põhjendamatuid ebamugavusi, on Ostjal õigus lepingust taganeda ja nõuda raha tagasi.
8.5. Amenver ei vastuta Ostja süül Toote puuduste tekkimise eest, puuduste eest, mis on tekkinud Toote mittekorrapärase hoiustamise või kasutamise tulemusena. Puuduste hulka arvestatakse Toote puudusi, kuid mitte tootepakendi puudusi.
8.6. Kui Tootele on Amenveri või tootja poolt antud müügigarantii, antakse Ostjale garantiitingimused kirjalikult koos Tootega ja/või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt e-poes.
8.7. Hilisemate probleemide lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et Toode on ostetud Amenveri esindusest või e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Amenver probleemi lahendamata jätta.
8.8. Amenveri esindusest või e-poest ostetud Toote puuduse ilmnemisel on Ostjal võimalik pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Amenveri esindusse:
8.8.1. Paadi tee 3-212, Viimsi, 74001;
8.8.2. või veebipoe poole, saates e-kirja aadressile info@viimsihambakliinik.ee või helistada telefonil +372 60 999 10.
8.9. Pretensiooni esitamisel tuleb esitada puudusega Toode. Amenver ja Ostja sõlmivad seadme hooldus- ja remonttööde kokkuleppe, kui Toote puuduse olemuse ja põhjuse väljaselgitamiseks on vaja Toode saata diagnostikasse või ekspertiisi.
8.10. Pretensooni esitamisel tuleb ära märkida:
8.10.1. Ostja nimi ja kontaktandmed;
8.10.2. Kaebuse esitamise kuupäev;
8.10.3. Toote puudus;
8.10.4. Amenverile esitatav nõue;
8.10.5. Viidata tuleb tehingu sooritamist või garantiid tõendavale dokumendile või lisada selle koopia kaebusele.
8.11. Amenver vastab pretensioonile kirjalikult 15 päeva jooksul pärast Ostja pretensiooni kättesaamist. Kui Amenveril ei ole võimalik 15 päeva jooksul Ostja pretensioonile vastata, teatatakse sellest kirjalikult koos põhjenduse ja tähtajaga, mis ajaks vastus saadetakse.
8.12. Ostjal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet aadressil Sõle 23a, 10614 Tallinn, e-post: info@ttja.ee. Kohtuvälise lahendi leidja internetipõhiste tarbijavaidluste lahendamisel vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu (EL) määrusele 524/2013.
8.13. Kui Ostja ja Amenver ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on Ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole, mille menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
8.14. Ostjal on õigus pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.
Vääramatu jõud
9.1. Amenver OÜ ei vastuta tekkinud kahju või Toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Toote kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Amenver OÜ ei saanud mõjutada või ette näha.
Isikuandmete kaitse ja turvalisus
10.1. Isikukaitse tingimustega saab lähemalt tutvuda siin.
Andmete töötlemine ja turvalisus
11.1. Kõik Amenveri e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Ostja/Kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Välja arvatud juhtudel, kui kuller vajab kauba kohaletoimetamiseks Ostja/Kliendi nime, telefoninumbrit ning kohaletoimetamise aadressi või muudel seadusega ettenähtud juhtudel.
11.2. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse, samuti puudub ka Amenver OÜ e-poel neile juurdepääs.
Muud tingimused
12.1. Tootepildid on illustratiivse tähendusega.
12.2. Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab Amenver OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada Ostjale raha tema arvelduskontole mõistlikult vajaliku aja jooksul.
12.3. Toodete infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Ostja viimast külastamist uuenenud.
Käesolevad müügitingimused kehtivad alates 01.01.2019.